Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду березня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  березня   2018р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               26. 03. 2018

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили  ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           26.03.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

90,791

 - Етан

мольний  %

3,661

 - Пропан

мольний  %

1,215

 - І-бутан

мольний  %

0,175

 - Н-бутан

мольний  %

0,303

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,097

 - Н-пентан

мольний  %

0,081

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,254

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

3,260

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,156

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,742

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9193

38,50

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8302

34,76

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11712

49,04

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         29. 03. 2018

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-1   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           29.03.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,504

 - Етан

мольний  %

4,207

 - Пропан

мольний  %

1,046

 - І-бутан

мольний  %

0,131

 - Н-бутан

мольний  %

0,196

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,051

 - Н-пентан

мольний  %

0,038

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,061

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

1,744

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

1,016

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,735

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9148

38,31

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8258

34,58

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11707

49,03

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         29. 03. 2018

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-2   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           29.03.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,599

 - Етан

мольний  %

4,157

 - Пропан

мольний  %

1,033

 - І-бутан

мольний  %

0,129

 - Н-бутан

мольний  %

0,193

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,051

 - Н-пентан

мольний  %

0,037

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,059

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

1,735

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,999

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,735

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9144

38,29

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8253

34,56

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11708

49,03

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.