Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду квітня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  квітня   2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  02.04.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Руновщина  Диканське ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    02.04.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,326

 - Етан

мольний  %

3,874

 - Пропан

мольний  %

1,170

 - І-бутан

мольний  %

0,157

 - Н-бутан

мольний  %

0,264

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,073

 - Н-пентан

мольний  %

0,056

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,084

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

4,361

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,628

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,747

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8982

37,61

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8109

33,96

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11407

47,77

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

                                                      ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  02.04.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Степне   Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    02.04.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,042

 - Етан

мольний  %

3,847

 - Пропан

мольний  %

1,090

 - І-бутан

мольний  %

0,143

 - Н-бутан

мольний  %

0,234

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,062

 - Н-пентан

мольний  %

0,047

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,048

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

2,970

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,511

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,735

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9077

38,010

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8193

34,31

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11619

48,66

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

                        

Коментарі не дозволені.