Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду квітня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  квітня   2018р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               24. 04. 2018

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили    ГПУ «Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           25.04.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,045

 - Етан

мольний  %

3,600

 - Пропан

мольний  %

1,149

 - І-бутан

мольний  %

0,168

 - Н-бутан

мольний  %

0,290

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,096

 - Н-пентан

мольний  %

0,081

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,320

 - Кисень

мольний  %

0,003

 - Азот

мольний  %

3,097

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,149

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,742

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9213

38,579

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8319

34,838

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11740

49,163

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         26.04. 2018

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-1   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   26.04.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,685

 - Етан

мольний  %

4,964

 - Пропан

мольний  %

1,452

 - І-бутан

мольний  %

0,182

 - Н-бутан

мольний  %

0,310

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,089

 - Н-пентан

мольний  %

0,071

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,122

 - Кисень

мольний  %

0,005

 - Азот

мольний  %

1,985

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

1,128

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,754

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9294

38,919

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8395

35,153

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11749

49,202

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.