Результати перевірок параметрів якості газу за третю декаду квітня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за третю декаду квітня 2018 р. встановлено:

 

- нижча теплотворна здатність –  7918 –  9294 ккал/м3

                                                                                         (  33,16 – 38,92 МДж/м3);

- вища теплотворна здатність –  8776 -  9196 ккал/м3

                                                                                         (  36,749 – 38,51 МДж/м3);

- вміст метану –  88,135 – 92,954  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     1,985 – 4,844  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,214 –1,128 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,003 – 0,026  мольних  відсотків;

- густина –  0,718 – 0,760  кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографі  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.