Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду травня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  травня   2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.05.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Руновщина  Диканське ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    04.05.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,092

 - Етан

мольний  %

3,941

 - Пропан

мольний  %

1,189

 - І-бутан

мольний  %

0,162

 - Н-бутан

мольний  %

0,278

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,085

 - Н-пентан

мольний  %

0,070

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,148

 - Кисень

мольний  %

0,003

 - Азот

мольний  %

4,418

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,608

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,750

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9017

37,76

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8142

34,09

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11425

47,84

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

                                                      ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.05.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Степне   Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    04.05.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

90,741

 - Етан

мольний  %

3,875

 - Пропан

мольний  %

1,084

 - І-бутан

мольний  %

0,150

 - Н-бутан

мольний  %

0,253

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,080

 - Н-пентан

мольний  %

0,066

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,193

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

3,080

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,471

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,741

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9135

38,25

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8247

34,54

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11648

48,78

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

       

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               4. 05. 2018

Місце  відбору  проби:      УКПГ Абазівка    ГПУ «Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           4.05.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

86,464

 - Етан

мольний  %

6,346

 - Пропан

мольний  %

2,896

 - І-бутан

мольний  %

0,279

 - Н-бутан

мольний  %

0,578

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,089

 - Н-пентан

мольний  %

0,070

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,023

 - Кисень

мольний  %

0,003

 - Азот

мольний  %

1,544

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

1,704

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,787

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9607

40,23

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8687

36,38

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11887

49,78

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

                

Коментарі не дозволені.