Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду травня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду  травня  2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  16.05.2018

Місце  відбору  проби:    УКПГ Абазівка   ГПУ « Полтавагазвидобування»  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    18.05.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

86,551

 – Етан

мольний  %

6,238

 – Пропан

мольний  %

3,038

 – І-бутан

мольний  %

0,299

 – Н-бутан

мольний  %

0,653

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,110

 – Н-пентан

мольний  %

0,093

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,040

 – Кисень

мольний  %

0,004

 – Азот

мольний  %

1,488

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,480

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,788

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9679

40,53

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8754

36,66

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11966

50,11

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

                                    

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  15.05.2018

Місце  відбору  проби:    УКПГ Копили   ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    16.05.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,130

 – Етан

мольний  %

3,588

 – Пропан

мольний  %

1,116

 – І-бутан

мольний  %

0,246

 – Н-бутан

мольний  %

0,004

 – Нео-пентан

мольний  %

0,080

 – І- пентан

мольний  %

0,068

 – Н-пентан

мольний  %

0,242

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,007

 – Кисень

мольний  %

0,007

 – Азот

мольний  %

3,240

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,135

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,738

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9149

38,31

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8260

34,59

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11691

48,95

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.