Результати перевірок параметрів якості газу, за другу декаду травня 2018р.

          ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  другу декаду травня  2018 р. встановлено:

– нижча теплотворна здатність –  8195 –   8754 ккал/м3

                                                                                         ( 34,32 – 36,66 МДж/м3);

– вища теплотворна здатність –  9075 –   9679 ккал/м3

                                                                                         ( 38,00– 40,53 МДж/м3);

 

– вміст метану –  86,551 – 92,887  мольних  відсотків;

– вміст азоту –     0,565 – 3,240  мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню –  0,135 – 2,219 мольних  відсотків;

– вміст кисню –   0,002 – 0,012  мольних  відсотків;

– густина –           0,730 – 0,788 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.