Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду травня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  травня   2018р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               30.05. 2018

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили    ГПУ «Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           31.05.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,030

 - Етан

мольний  %

3,604

 - Пропан

мольний  %

1,149

 - І-бутан

мольний  %

0,168

 - Н-бутан

мольний  %

0,285

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,087

 - Н-пентан

мольний  %

0,071

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,321

 - Кисень

мольний  %

0,005

 - Азот

мольний  %

3,132

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,144

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,741

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9205

38,54

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8312

34,81

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11733

49,13

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         29.05. 2018

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-1   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   30.05.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,568

 - Етан

мольний  %

5,142

 - Пропан

мольний  %

1,530

 - І-бутан

мольний  %

0,189

 - Н-бутан

мольний  %

0,330

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,094

 - Н-пентан

мольний  %

0,077

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,153

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

1,662

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

1,250

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,757

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9353

39,17

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8449

35,38

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11797

49,40

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.