Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду червня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду червня  2018 р. встановлено:

- нижча теплота згоряння –  8128 -   8691 ккал/м3

                                                                                         ( 34,04– 36,39 МДж/м3);

- вища теплота згоряння –  9004 -   9611 ккал/м3

                                                                                         ( 37,70– 40,25 МДж/м3);

 

- вміст метану –  86,171 – 91,916  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,368 – 3,201  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню  –  0,200 – 1,567 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,002 – 0,004  мольних  відсотків;

- густина –           0,735– 0,789 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографі

«Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.