Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду червня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  червня   2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  05.06.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Руновщина  Диканське ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    06.06.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,450

 - Етан

мольний  %

3,829

 - Пропан

мольний  %

1,130

 - І-бутан

мольний  %

0,155

 - Н-бутан

мольний  %

0,263

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,078

 - Н-пентан

мольний  %

0,063

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,150

 - Кисень

мольний  %

0,001

 - Азот

мольний  %

4,320

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,556

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,747

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9008

37,72

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8133

34,06

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11437

47,89

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

                                                      ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  05.06.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Степне   Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    06.06.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,210

 - Етан

мольний  %

3,737

 - Пропан

мольний  %

1,034

 - І-бутан

мольний  %

0,142

 - Н-бутан

мольний  %

0,236

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,071

 - Н-пентан

мольний  %

0,056

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,113

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

2,970

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,425

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,735

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9096

38,09

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8211

34,38

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11644

48,76

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

       

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               5.06.2018

Місце  відбору  проби:      УКПГ Абазівка    ГПУ «Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           6.06.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

86,171

 - Етан

мольний  %

6,215

 - Пропан

мольний  %

2,937

 - І-бутан

мольний  %

0,295

 - Н-бутан

мольний  %

0,635

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,108

 - Н-пентан

мольний  %

0,088

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,040

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

1,938

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

1,566

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,789

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9611

40,24

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8691

36,40

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11871

49,71

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

        

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               1.06.2018

Місце  відбору  проби:      ГРП № 9 вул. Вузька м. Полтава

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:          1.06.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,916

 - Етан

мольний  %

3,020

 - Пропан

мольний  %

0,952

 - І-бутан

мольний  %

0,138

 - Н-бутан

мольний  %

0,236

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,076

 - Н-пентан

мольний  %

0,063

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,189

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

3,201

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,201

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,731

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9064

37,96

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8181

34,26

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11635

48,72

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

                

       

Коментарі не дозволені.