Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду червня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  другу декаду червня  2018 р. встановлено:

– нижча теплотворна здатність –  8128 –   9908 ккал/м3

                                                                                         ( 34,04 – 41,49 МДж/м3);

– вища теплотворна здатність –  9002 –   10911 ккал/м3

                                                                                         ( 37,69 – 45,69 МДж/м3);

 

– вміст метану –  76,017 – 92,581  мольних  відсотків;

– вміст азоту –     0,634 – 4,648  мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню –  0,182 – 2,791 мольних  відсотків;

– вміст кисню –   0,002 – 0,010  мольних  відсотків;

– густина –           0,730 – 0,916 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.