Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду червня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду  червня  2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  11.06.2018

Місце  відбору  проби:    ГРП  № 5  м. Полтава  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    11.06.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

89,061

 – Етан

мольний  %

3,681

 – Пропан

мольний  %

1,118

 – І-бутан

мольний  %

0,159

 – Н-бутан

мольний  %

0,271

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,089

 – Н-пентан

мольний  %

0,074

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,253

 – Кисень

мольний  %

0,309

 – Азот

мольний  %

4,648

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,333

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,751

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9002

37,69

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8128

34,04

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11400

47,74

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

Коментарі не дозволені.