Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду червня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  червня   2018р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:          23.06. 2018

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили    ГПУ «Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:     23.06.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,242

 – Етан

мольний  %

3,637

 – Пропан

мольний  %

1,128

 – І-бутан

мольний  %

0,170

 – Н-бутан

мольний  %

0,290

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

,097

 – Н-пентан

мольний  %

0,081

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,272

 – Кисень

мольний  %

0,002

 – Азот

мольний  %

2,916

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,162

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,740

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9212

38,58

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8318

34,83

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11757

49,23

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         25.06. 2018

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-1   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   25.06.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

86,830

 – Етан

мольний  %

6,444

 – Пропан

мольний  %

2,725

 – І-бутан

мольний  %

0,280

 – Н-бутан

мольний  %

0,578

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,108

 – Н-пентан

мольний  %

0,090

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,125

 – Кисень

мольний  %

0,001

 – Азот

мольний  %

1,140

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,674

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,787

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9673

40,51

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8748

36,63

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11968

50,12

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         26.06. 2018

Місце  відбору  проби:      ГРС Заворскло  НГВУ « Полтаванафтогаз»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   26.06.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

83,030

 – Етан

мольний  %

8,957

 – Пропан

мольний  %

3,586

 – І-бутан

мольний  %

0,402

 – Н-бутан

мольний  %

0,687

 – Нео-пентан

мольний  %

0,007

 – І- пентан

мольний  %

0,127

 – Н-пентан

мольний  %

0,124

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,174

 – Кисень

мольний  %

0,003

 – Азот

мольний  %

2,271

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,633

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,812

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

10025

41,98

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

9076

38,01

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

12209

51,13

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.