Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду липня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду липня  2018 р. встановлено:

- нижча теплота згоряння –  8106 -   8600 ккал/м3

                                                                                         ( 33,95– 36,02 МДж/м3);

- вища теплота згоряння –  8982 –   9515 ккал/м3

                                                                                         ( 37,61– 39,85 МДж/м3);

 

- вміст метану –  88,365 – 91,452  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,630 – 4,323  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню  –  0,464 – 3,389 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,002 – 0,006  мольних  відсотків;

- густина –           0,741– 0,776 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографі

«Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.