Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду липня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  липня   2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.07.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Руновщина  Диканське ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    03.07.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

89,450

 – Етан

мольний  %

3,814

 – Пропан

мольний  %

1,129

 – І-бутан

мольний  %

0,154

 – Н-бутан

мольний  %

0,262

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,077

 – Н-пентан

мольний  %

0,062

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,144

 – Кисень

мольний  %

0,002

 – Азот

мольний  %

4,333

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,569

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,747

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9001

37,69

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8127

34,03

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11430

47,86

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

                                                      ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.07.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Степне   Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    03.07.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

90,535

 – Етан

мольний  %

3,815

 – Пропан

мольний  %

1,367

 – І-бутан

мольний  %

0,215

 – Н-бутан

мольний  %

0,373

 – Нео-пентан

мольний  %

0,006

 – І- пентан

мольний  %

0,085

 – Н-пентан

мольний  %

0,065

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,101

 – Кисень

мольний  %

0,002

 – Азот

мольний  %

2,971

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,464

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,744

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9186

38,47

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8295

34,74

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11690

48,95

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

       

Коментарі не дозволені.