Результатами перевірок параметрів якості газу за другу декаду липня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  другу декаду липня  2018 р. встановлено:

- нижча теплотворна здатність –  8062 -   8716 ккал/м3

                                                                                         ( 33,76 – 36,50 МДж/м3);

- вища теплотворна здатність –  8933 -   9638 ккал/м3

                                                                                         ( 37,41 – 40,36 МДж/м3);

 

- вміст метану –  86,838 – 92,577  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,725 –3,004  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,130 – 1,586 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,001 – 0,004  мольних  відсотків;

- густина –           0,726 – 0,786 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.