Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду липня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  липня   2018р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               26. 07. 2018

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили  ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           27.07.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,293

 - Етан

мольний  %

3,548

 - Пропан

мольний  %

1,106

 - І-бутан

мольний  %

0,161

 - Н-бутан

мольний  %

0,276

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,089

 - Н-пентан

мольний  %

0,073

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,284

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

3,000

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,161

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,739

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9192

38,49

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8299

34,75

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11736

49,15

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         26.07. 2018

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-1   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   27.07.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

87,673

 - Етан

мольний  %

6,229

 - Пропан

мольний  %

2,230

 - І-бутан

мольний  %

0,262

 - Н-бутан

мольний  %

0,493

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,122

 - Н-пентан

мольний  %

0,103

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,179

 - Кисень

мольний  %

0,001

 - Азот

мольний  %

0,767

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

1,936

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,781

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9608

40,23

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8687

36,78

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11929

49,95

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         20. 07.2018

Місце  відбору  проби:      ГРС  Заворскло  НГВУ « Полтаванафтогаз»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           20.07.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

83,461

 - Етан

мольний  %

8,774

 - Пропан

мольний  %

3,476

 - І-бутан

мольний  %

0,389

 - Н-бутан

мольний  %

0,645

 - Нео-пентан

мольний  %

0,007

 - І- пентан

мольний  %

0,114

 - Н-пентан

мольний  %

0,106

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,136

 - Кисень

мольний  %

0,003

 - Азот

мольний  %

2,267

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,620

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,807

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9968

41,74

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

9023

37,79

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

12180

51,01

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.