Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду серпня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду серпня  2018 р. встановлено:

- нижча теплота згоряння –  8087 -  8752 ккал/м3

                                                                                         ( 33,86– 36,64 МДж/м3);

- вища теплота згоряння –  8958 –   9677 ккал/м3

                                                                                         ( 37,51– 40,52 МДж/м3);

 

- вміст метану –  86,631 – 91,451  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,649 – 4,425  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню  –  0,436 – 2,583 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,002 – 0,003  мольних  відсотків;

- густина –           0,733– 0,790 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографі

«Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.