Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду серпня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  другу декаду серпня 2018 р. встановлено:

– нижча теплотворна здатність –  8090 –  9245 ккал/м3

                                                                                         ( 33,88 – 38,71 МДж/м3);

– вища теплотворна здатність –  8968 –  10204 ккал/м3

                                                                                         ( 37,55 – 42,73 МДж/м3);

 

– вміст метану –  80,579 – 93,190  мольних  відсотків;

– вміст азоту –     1,062 –3,074  мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню –  0,161 – 1,062 мольних  відсотків;

– вміст кисню –   0,001 – 0,007  мольних  відсотків;

– густина –           0,716 – 0,831 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.