Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду серпня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду  серпня  2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  14.08.2018

Місце  відбору  проби:    ГРС Полтава-1 Кременчуцьке ЛВУМГ  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    14.08.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результатианалізу газу
Компонентний склад:
 – Метан

мольний  %

88,984

 – Етан

мольний  %

5,383

 – Пропан

мольний  %

2,225

 – І-бутан

мольний  %

0,222

 – Н-бутан

мольний  %

0,477

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,089

 – Н-пентан

мольний  %

0,078

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,118

 – Кисень

мольний  %

0,001

 – Азот

мольний  %

1,062

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,356

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,767

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9529

39,90

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8612

36,03

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11942

50,01

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  14.08.2018

Місце  відбору  проби:    УКПГ Копили   ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    14.08.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результатианалізу газу
Компонентний склад:
 – Метан

мольний  %

91,186

 – Етан

мольний  %

3,568

 – Пропан

мольний  %

1,116

 – І-бутан

мольний  %

0,163

 – Н-бутан

мольний  %

0,279

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,089

 – Н-пентан

мольний  %

0,074

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,275

 – Кисень

мольний  %

0,009

 – Азот

мольний  %

3,074

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,161

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,739

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9185

38,46

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8294

34,73

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11724

49,09

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

Коментарі не дозволені.