Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду серпня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  серпня   2018р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               28. 08. 2018

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили  ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           29.08.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,050

 – Етан

мольний  %

3,603

 – Пропан

мольний  %

1,134

 – І-бутан

мольний  %

0,167

 – Н-бутан

мольний  %

0,289

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,095

 – Н-пентан

мольний  %

0,079

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,362

 – Кисень

мольний  %

0,002

 – Азот

мольний  %

3,055

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,159

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,743

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9227

38,64

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8333

34,89

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11751

49,21

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         28.08. 2018

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-1   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   29.08.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

90,064

 – Етан

мольний  %

4,641

 – Пропан

мольний  %

1,746

 – І-бутан

мольний  %

0,182

 – Н-бутан

мольний  %

0,384

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,079

 – Н-пентан

мольний  %

0,068

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,124

 – Кисень

мольний  %

0,004

 – Азот

мольний  %

0,821

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,883

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,759

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9360

39,20

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8455

35,41

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11789

49,37

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         28.08.2018

Місце  відбору  проби:      ГРС  Заворскло  НГВУ « Полтаванафтогаз»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           29.08.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

81,462

 – Етан

мольний  %

9,867

 – Пропан

мольний  %

4,033

 – І-бутан

мольний  %

0,447

 – Н-бутан

мольний  %

0,746

 – Нео-пентан

мольний  %

0,007

 – І- пентан

мольний  %

0,135

 – Н-пентан

мольний  %

0,131

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,188

 – Кисень

мольний  %

0,004

 – Азот

мольний  %

2,375

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,605

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,826

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

10168

42,58

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

9010

38,57

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

12282

51,43

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.