Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду вересня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  вересня  2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.09.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Руновщина  Диканське ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    05.09.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

89,667

 – Етан

мольний  %

3,699

 – Пропан

мольний  %

1,072

 – І-бутан

мольний  %

0,146

 – Н-бутан

мольний  %

0,242

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,068

 – Н-пентан

мольний  %

0,052

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,078

 – Кисень

мольний  %

0,002

 – Азот

мольний  %

4,437

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,537

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,743

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8947

37,47

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8076

33,82

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11393

47,71

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

                                                      ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.09.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Степне   Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    05.09.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,305

 – Етан

мольний  %

3,679

 – Пропан

мольний  %

1,005

 – І-бутан

мольний  %

0,138

 – Н-бутан

мольний  %

0,226

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,065

 – Н-пентан

мольний  %

0,050

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,067

 – Кисень

мольний  %

0,002

 – Азот

мольний  %

3,020

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,437

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,733

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9062

37,95

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8179

34,25

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11617

48,65

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  07.09.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРП № 127 с.Івашки (Кременчуцьке ЛВУМГ)

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    07.09.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

87,557

 – Етан

мольний  %

6,337

 – Пропан

мольний  %

2,222

 – І-бутан

мольний  %

0,258

 – Н-бутан

мольний  %

0,467

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,129

 – Н-пентан

мольний  %

0,112

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,229

 – Кисень

мольний  %

0,008

 – Азот

мольний  %

0,836

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,841

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,783

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9630

40,33

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8707

36,46

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11948

50,03

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.