Результатами перевірок параметрів якості газу за першу декаду вересня 2018р.

          ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду вересня  2018 р. встановлено:

– нижча теплота згоряння –  8076 –  8707 ккал/м3

                                                                                         ( 33,82– 36,46 МДж/м3);

– вища теплота згоряння –  8947 –   9630 ккал/м3

                                                                                         ( 37,48– 40,33 МДж/м3);

 

– вміст метану –  87,557 – 92,778  мольних  відсотків;

– вміст азоту –     0,836 – 4,434  мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню  –  0,108 – 1,841 мольних  відсотків;

– вміст кисню –   0,002 – 0,008  мольних  відсотків;

– густина –           0,727 – 0,783 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографі

«Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.