Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду вересня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду  вересня  2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  13.09.2018

Місце  відбору  проби:    ГРС Полтава-1 Кременчуцьке ЛВУМГ  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    14.09.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

87,216

 – Етан

мольний  %

6,685

 – Пропан

мольний  %

2,217

 – І-бутан

мольний  %

0,222

 – Н-бутан

мольний  %

0,503

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,129

 – Н-пентан

мольний  %

0,109

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,224

 – Кисень

мольний  %

0,001

 – Азот

мольний  %

0,763

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,868

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,785

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9667

40,48

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8742

36,61

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11973

50,14

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  13.09.2018

Місце  відбору  проби:    УКПГ Копили   ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    14.09.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,117

 – Етан

мольний  %

3,573

 – Пропан

мольний  %

1,134

 – І-бутан

мольний  %

0,167

 – Н-бутан

мольний  %

0,292

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,096

 – Н-пентан

мольний  %

0,079

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,324

 – Кисень

мольний  %

0,002

 – Азот

мольний  %

3,061

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,149

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,741

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9214

38,58

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8320

34,84

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11744

49,18

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  13.09.2018

Місце  відбору  проби:    УКПГ Абазівка   ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    14.09.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

86,920

 – Етан

мольний  %

6,074

 – Пропан

мольний  %

2,922

 – І-бутан

мольний  %

0,299

 – Н-бутан

мольний  %

0,653

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,117

 – Н-пентан

мольний  %

0,099

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,067

 – Кисень

мольний  %

0,006

 – Азот

мольний  %

1,371

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,467

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,786

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9677

40,52

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8751

36,65

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11978

50,16

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

Коментарі не дозволені.