Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду вересня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  вересня  2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  26.09.2018

Місце  відбору  проби:    ГРС Полтава-1 Кременчуцьке ЛВУМГ  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    26.09.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

87,7593

 – Етан

мольний  %

6,3214

 – Пропан

мольний  %

2,2030

 – І-бутан

мольний  %

0,2579

 – Н-бутан

мольний  %

0,4793

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0050

 – І- пентан

мольний  %

0,1164

 – Н-пентан

мольний  %

0,0965

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,1707

 – Кисень

мольний  %

0,0010

 – Азот

мольний  %

0,7726

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,8169

   Густина  хроматографічна

кг/м3

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  26.09.2018

Місце  відбору  проби:    УКПГ Копили   ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    26.09.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,0467

 – Етан

мольний  %

3,6158

 – Пропан

мольний  %

1,1552

 – І-бутан

мольний  %

0,1693

 – Н-бутан

мольний  %

0,2937

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0049

 – І- пентан

мольний  %

0,0954

 – Н-пентан

мольний  %

0,0790

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,2968

 – Кисень

мольний  %

0,0016

 – Азот

мольний  %

3,0885

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,1532

   Густина  хроматографічна

кг/м3

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  26.09.2018

Місце  відбору  проби:    ГРС Заворскло   НГВУ  «Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    26.09.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

81,0364

 – Етан

мольний  %

10,2601

 – Пропан

мольний  %

4,0505

 – І-бутан

мольний  %

0,4259

 – Н-бутан

мольний  %

0,6851

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0065

 – І- пентан

мольний  %

0,1190

 – Н-пентан

мольний  %

0,1118

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,1617

 – Кисень

мольний  %

0,0044

 – Азот

мольний  %

2,5605

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,5781

   Густина  хроматографічна

кг/м3

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

Коментарі не дозволені.