Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду жовтня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  жовтня  2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  09.10.2018

Місце  відбору  проби:    ГРС Полтава-1 Кременчуцьке ЛВУМГ  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    10.10.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

87,1363

 – Етан

мольний  %

6,3341

 – Пропан

мольний  %

2,6562

 – І-бутан

мольний  %

0,2840

 – Н-бутан

мольний  %

0,5784

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0051

 – І- пентан

мольний  %

0,1077

 – Н-пентан

мольний  %

0,0881

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,0924

 – Кисень

мольний  %

0,0020

 – Азот

мольний  %

1,1545

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,5611

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,7832

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9655

40,4321

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8731

36,5606

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11973

50,1394

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  09.10.2018

Місце  відбору  проби:    УКПГ Копили   ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    10.10.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,1532

 – Етан

мольний  %

3,5682

 – Пропан

мольний  %

1,1081

 – І-бутан

мольний  %

0,1615

 – Н-бутан

мольний  %

0,2780

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0049

 – І- пентан

мольний  %

0,0914

 – Н-пентан

мольний  %

0,0764

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,3534

 – Кисень

мольний  %

0,0022

 – Азот

мольний  %

3,0553

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,1475

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,7413

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9214

38,5863

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8321

34,8435

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11746

49,1862

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  02.10.2018

Місце  відбору  проби:    УКПГ Абазовка   ГПУ  «Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    03.10.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

87,3787

 – Етан

мольний  %

6,0645

 – Пропан

мольний  %

2,8274

 – І-бутан

мольний  %

0,2660

 – Н-бутан

мольний  %

0,5464

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0041

 – І- пентан

мольний  %

0,0756

 – Н-пентан

мольний  %

0,0569

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,0195

 – Кисень

мольний  %

0,0027

 – Азот

мольний  %

1,3330

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,4253

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,7784

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9605

40,2213

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8684

36,3644

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11948

50,0317

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  02.10.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Руновщина  Диканське ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    05.10.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

88,5407

 – Етан

мольний  %

3,7174

 – Пропан

мольний  %

1,1339

 – І-бутан

мольний  %

0,1545

 – Н-бутан

мольний  %

0,2644

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0050

 – І- пентан

мольний  %

0,0764

 – Н-пентан

мольний  %

0,0608

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,0864

 – Кисень

мольний  %

0,0013

 – Азот

мольний  %

5,3837

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,5756

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,7501

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8883

37,1970

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8019

33,5804

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11256

47,1359

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  09.10.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Руновщина  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    10.10.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

86,8528

 – Етан

мольний  %

6,9565

 – Пропан

мольний  %

2,3010

 – І-бутан

мольний  %

0,2893

 – Н-бутан

мольний  %

0,5125

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0056

 – І- пентан

мольний  %

0,1297

 – Н-пентан

мольний  %

0,1057

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,1687

 – Кисень

мольний  %

0,0023

 – Азот

мольний  %

0,7242

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,9517

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,7872

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9677

40,5245

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8751

36,6463

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11970

50,1252

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

Коментарі не дозволені.