Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду жовтня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду жовтня  2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  25.10.2018

Місце  відбору  проби:    ГРС Полтава-1 Кременчуцьке ЛВУМГ  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    25.10.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результатианалізу газу
Компонентний склад:
 - Метан

мольний  %

87,365

 - Етан

мольний  %

6,109

 - Пропан

мольний  %

2,639

 - І-бутан

мольний  %

0,262

 - Н-бутан

мольний  %

0,527

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,087

 - Н-пентан

мольний  %

0,068

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,065

 - Кисень

мольний  %

0,001

 - Азот

мольний  %

1,228

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

1,644

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,780

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9589

40,156

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8670

36,305

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11916

49,901

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  25.10.2018

Місце  відбору  проби:    УКПГ Копили   ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    25.10.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результатианалізу газу
Компонентний склад:
 - Метан

мольний  %

91,345

 - Етан

мольний  %

3,522

 - Пропан

мольний  %

1,096

 - І-бутан

мольний  %

0,160

 - Н-бутан

мольний  %

0,274

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,089

 - Н-пентан

мольний  %

0,074

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,286

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

2,990

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,157

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,738

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9190

38,484

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8298

34,748

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11737

49,150

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.