Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду листопада 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  листопада 2018р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  05.11.2018

Місце  відбору  проби:   ГРС Руновщина   Диканське ЛВУМГ  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    06.11.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

89.0608

 – Етан

мольний  %

3.8334

 – Пропан

мольний  %

1.1276

 – І-бутан

мольний  %

0.1531

 – Н-бутан

мольний  %

0.2558

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0051

 – І- пентан

мольний  %

0.0716

 – Н-пентан

мольний  %

0.0552

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0776

 – Кисень

мольний  %

0.0019

 – Азот

мольний  %

4.7371

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0.6208

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7473

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8935

37.4179

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8066

33.7793

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11344

47.5030

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  05.11.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Степне  Диканське ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    06.11.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91.0696

 – Етан

мольний  %

3.7375

 – Пропан

мольний  %

0.9972

 – І-бутан

мольний  %

0.1369

 – Н-бутан

мольний  %

0.2196

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0046

 – І- пентан

мольний  %

0.0604

 – Н-пентан

мольний  %

0.0449

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0479

 – Кисень

мольний  %

0.0024

 – Азот

мольний  %

3.2242

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0.4546

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7335

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9035

37.8338

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8154

34.1471

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11578

48.4826

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  01.11.2018 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Абазівка  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    02.11.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

86.4914

 – Етан

мольний  %

6.3089

 – Пропан

мольний  %

3.0130

 – І-бутан

мольний  %

0.3033

 – Н-бутан

мольний  %

0.6505

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0053

 – І- пентан

мольний  %

0.1128

 – Н-пентан

мольний  %

0.0934

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0692

 – Кисень

мольний  %

0.0018

 – Азот

мольний  %

1.3484

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1.6018

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7899

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9693

40.5925

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8767

36.7130

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11970

50.1254

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

Коментарі не дозволені.