Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду листопада 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду  листопада 2018р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  13.11.2018

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    13.11.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

86.8380

 – Етан

мольний  %

6.2636

 – Пропан

мольний  %

2.8745

 – І-бутан

мольний  %

0.2662

 – Н-бутан

мольний  %

0.5429

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0042

 – І- пентан

мольний  %

0.0746

 – Н-пентан

мольний  %

0.0564

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0240

 – Кисень

мольний  %

0.0036

 – Азот

мольний  %

1.4341

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1.6178

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7829

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9599

40.1962

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8679

36.3445

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11906

49.3445

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  13.11.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    13.11.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91.8235

 – Етан

мольний  %

3.9889

 – Пропан

мольний  %

1.0476

 – І-бутан

мольний  %

0.1317

 – Н-бутан

мольний  %

0.1927

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0040

 – І- пентан

мольний  %

0.0508

 – Н-пентан

мольний  %

0.0366

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0755

 – Кисень

мольний  %

0.0030

 – Азот

мольний  %

1.7307

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0.9150

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7333

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9148

38.3086

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8257

34.5778

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11724

49.0967

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  13.11.2018 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    14.11.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91.3212

 – Етан

мольний  %

3.5850

 – Пропан

мольний  %

1.0917

 – І-бутан

мольний  %

0.1575

 – Н-бутан

мольний  %

0.2705

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0048

 – І- пентан

мольний  %

0.0886

 – Н-пентан

мольний  %

0.0735

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.2304

 – Кисень

мольний  %

0.0020

 – Азот

мольний  %

3.0150

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0.1597

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7371

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9171

38.4060

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8280

34.749

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11723

49.0926

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

Коментарі не дозволені.