Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду листопада 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  листопада 2018р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  29.11.2018

Місце  відбору  проби:   УКПГ Копили ГПУ “Полтавагазвидобування”  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    29.11.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91.2574

 – Етан

мольний  %

3.6321

 – Пропан

мольний  %

1.1191

 – І-бутан

мольний  %

0.1608

 – Н-бутан

мольний  %

0.2749

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0048

 – І- пентан

мольний  %

0.0881

 – Н-пентан

мольний  %

0.0721

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.1398

 – Кисень

мольний  %

0.0019

 – Азот

мольний  %

3.0881

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0.1611

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7356

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9143

38.2855

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8254

34.5634

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11699

48.9917

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  29.11.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    29.11.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91.9279

 – Етан

мольний  %

3.9723

 – Пропан

мольний  %

1.0318

 – І-бутан

мольний  %

0.1272

 – Н-бутан

мольний  %

0.1853

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0038

 – І- пентан

мольний  %

0.0498

 – Н-пентан

мольний  %

0.0359

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0670

 – Кисень

мольний  %

0.0030

 – Азот

мольний  %

1.7203

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0.8756

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7320

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9144

38.2897

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8253

34.5596

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11729

49.1160

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  29.11.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2 Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    29.11.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91.8734

 – Етан

мольний  %

3.9800

 – Пропан

мольний  %

1.0472

 – І-бутан

мольний  %

0.1300

 – Н-бутан

мольний  %

0.1891

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0039

 – І- пентан

мольний  %

0.0504

 – Н-пентан

мольний  %

0.0367

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0715

 – Кисень

мольний  %

0.0028

 – Азот

мольний  %

1.7258

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0.8892

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7327

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9148

38.3069

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8257

34.5758

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11729

49.1147

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

Коментарі не дозволені.