Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду грудня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду грудня 2018р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  04.12.2018

Місце  відбору  проби:   ГРС Руновщина   Диканське ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    06.12.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

89.5247

 – Етан

мольний  %

3.6851

 – Пропан

мольний  %

1.0791

 – І-бутан

мольний  %

0.1470

 – Н-бутан

мольний  %

0.2451

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0047

 – І- пентан

мольний  %

0.0687

 – Н-пентан

мольний  %

0.0534

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0681

 – Кисень

мольний  %

0.0018

 – Азот

мольний  %

4.5885

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0.5338

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7434

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8932

37.4041

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8063

33.7636

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11369

47.7636

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

 

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  04.12.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Терешки Диканське ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    06.12.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91.3215

 – Етан

мольний  %

3.6463

 – Пропан

мольний  %

0.9926

 – І-бутан

мольний  %

0.1371

 – Н-бутан

мольний  %

0.2167

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0047

 – І- пентан

мольний  %

0.0608

 – Н-пентан

мольний  %

0.0449

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0461

 – Кисень

мольний  %

0.0019

 – Азот

мольний  %

3.1319

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0.3956

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7316

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9040

37.8575

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8159

34.1675

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11599

48.5738

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Коментарі не дозволені.