Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду грудня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  грудня 2018р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  21.12.2018

Місце  відбору  проби:   ГРП № 19 вул. Сакко

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    21.12.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результатианалізу газу
Компонентний склад:
 – Метан

мольний  %

91.1150

 – Етан

мольний  %

3.5742

 – Пропан

мольний  %

1.1147

 – І-бутан

мольний  %

0.1616

 – Н-бутан

мольний  %

0.2747

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0047

 – І- пентан

мольний  %

0.0854

 – Н-пентан

мольний  %

0.0690

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.1638

 – Кисень

мольний  %

0.0031

 – Азот

мольний  %

3.2670

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0.1668

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7367

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9128

38.2250

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8241

34.5092

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11672

48.8760

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                         

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  21.12.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРП № 32 пров.Шевченка

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    21.12.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результатианалізу газу
Компонентний склад:
 – Метан

мольний  %

91.9577

 – Етан

мольний  %

3.8820

 – Пропан

мольний  %

1.0056

 – І-бутан

мольний  %

0.1257

 – Н-бутан

мольний  %

0.1823

 – Нео-пентан

мольний  %

0.0039

 – І- пентан

мольний  %

0.0481

 – Н-пентан

мольний  %

0.0348

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0581

 – Кисень

мольний  %

0.0025

 – Азот

мольний  %

1.8722

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0.8271

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7309

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9120

38.1922

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8231

34.4698

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11708

49.0264

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                         

 

 

 

Коментарі не дозволені.