Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду січня 2019р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду січня 2019р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  08.01.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    09.01.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

86,7751

 – Етан

мольний  %

6,2377

 – Пропан

мольний  %

3,0213

 – І-бутан

мольний  %

0,2739

 – Н-бутан

мольний  %

0,5785

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0042

 – І- пентан

мольний  %

0,0790

 – Н-пентан

мольний  %

0,0625

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,0253

 – Кисень

мольний  %

0,0017

 – Азот

мольний  %

1,6090

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,3318

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,7831

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9638

40,3617

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8716

36,4976

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11954

50,0566

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.

                                                        

 

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  08.01.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    09.01.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

92,1926

 – Етан

мольний  %

3,8755

 – Пропан

мольний  %

0,9831

 – І-бутан

мольний  %

0,1290

 – Н-бутан

мольний  %

0,1890

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0038

 – І- пентан

мольний  %

0,0484

 – Н-пентан

мольний  %

0,0349

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,0465

 – Кисень

мольний  %

0,0071

 – Азот

мольний  %

1,7046

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,7856

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,7292

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9133

38,2466

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8243

34,5181

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11738

49,1549

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

 

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  08.01.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2  Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    09.01.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

92,0651

 – Етан

мольний  %

3,8920

 – Пропан

мольний  %

1,0077

 – І-бутан

мольний  %

0,1296

 – Н-бутан

мольний  %

0,1890

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0038

 – І- пентан

мольний  %

0,0486

 – Н-пентан

мольний  %

0,0347

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,0486

 – Кисень

мольний  %

0,0150

 – Азот

мольний  %

1,7780

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,7878

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,7301

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9131

38,2373

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8241

34,5105

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11728

49,1126

Сірководень

г/м3

Не більше 0.02

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.036

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

 

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.

Коментарі не дозволені.