Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду січня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду січня 2018р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  11.01.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    11.01.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

86,624

 – Етан

мольний  %

6,238

 – Пропан

мольний  %

3,034

 – І-бутан

мольний  %

0,272

 – Н-бутан

мольний  %

0,578

 – Нео-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,080

 – Н-пентан

мольний  %

0,064

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,027

 – Кисень

мольний  %

0,005

 – Азот

мольний  %

1,580

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,494

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,785

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9632

40,32

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8710

36,46

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11929

49,94

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  16.01.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    17.01.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,927

 – Етан

мольний  %

3,943

 – Пропан

мольний  %

1,037

 – І-бутан

мольний  %

0,134

 – Н-бутан

мольний  %

0,200

 – Нео-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,053

 – Н-пентан

мольний  %

0,043

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,067

 – Кисень

мольний  %

0,005

 – Азот

мольний  %

1,730

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,860

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,732

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9151

38,31

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8260

34,58

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11736

49,13

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  16.01.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    17.01.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

92,366

 – Етан

мольний  %

3,522

 – Пропан

мольний  %

1,022

 – І-бутан

мольний  %

0,132

 – Н-бутан

мольний  %

0,196

 – Нео-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,052

 – Н-пентан

мольний  %

0,041

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,065

 – Кисень

мольний  %

0,006

 – Азот

мольний  %

1,748

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,847

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,729

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9118

38,18

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8229

34,45

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11716

49,05

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  11.01.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    11.01.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,064

 – Етан

мольний  %

3,688

 – Пропан

мольний  %

1,142

 – І-бутан

мольний  %

0,162

 – Н-бутан

мольний  %

0,293

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,086

 – Н-пентан

мольний  %

0,075

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,180

 – Кисень

мольний  %

0,006

 – Азот

мольний  %

3,140

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,159

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,738

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9159

38,37

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8270

34,64

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11702

49,02

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.