ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ПОВІРКУ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ

Протягом 2018 року ПАТ «Полтавагаз» спільно з ДП «Полтавастандартметрологія» безкоштовно повірили понад 32 тисяч  побутових лічильників газу та виявили 408 фактів втручань в роботу приладів обліку.

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», всі засоби вимірювальної техніки, зокрема, і побутові лічильники газу, підлягають періодичній повірці через визначений проміжок часу – міжповірочний інтервал становить 8 років. Про порядок періодичної повірки засобів вимірювальної техніки  по об’єктах побутових споживачів розповідає головний метролог ПАТ «Полтавагаз» Дмитро Івінський.

Дмитре Олександровичу, скажіть, будь ласка, що таке повірка?

Повірка – це  встановлення придатності до застосування лічильника газу на підставі результатів контролю його метрологічних характеристик. Якщо ж простими словами, то це визначення похибок обліку газу. Усі побутові лічильники підлягають обов’язковій періодичній повірці. Її проводять представники ДП «Полтавського регіонального науково-технічного центру стандартизації, метрології та сертифікації» у сервісних центрах ПАТ «Полтавагаз». Наше підприємство налічує всього 9 таких сервісних центрів для проведення повірок.

Як відбувається повірка вузла обліку газу?

Наша функція -зняти у споживача лічильник, доправити його  до лабораторії і запросити уповноважених представників органу державної повірки. Саме вони  встановлюють ступінь придатності лічильників до застосування та видають довідку про придатність або непридатність лічильника. Повірку  проводять на сертифікованому обладнанні в спеціально облаштованих приміщеннях, де підтримується  відповідний температурний режим. Їі метою є визначення придатності лічильника для достовірного обліку газу. При повірці порівнюються метрологічні характеристики лічильника (в першу чергу – похибка вимірювання) з еталоном. Також перевіряється опір проходженню газу (падіння тиску), технічний стан лічильника та цілісність тавра та пломб. Рішення про непридатність до подальшої експлуатації може бути прийняте також при значному пошкодженні лакофарбового покриття корпусу лічильника, корозії корпусу.

Як здійснюється облік газу на час зняття лічильника на повірку?

На період зняття лічильника для повірки, газорозподільне підприємство встановлює лічильники з обмінного фонду. У випадку, коли замість тимчасово вилученого лічильника неможливо встановити інший, розрахунки із споживачем здійснюються залежно від середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період попереднього року.

Якщо лічильник не пройшов повірку?

За умови справності лічильника газу, після проведення його повірки, газорозподільне підприємство зобов’язане встановити його протягом двох місяців з моменту зняття. У випадку, коли лічильник не пройшов повірку, його необхідно ремонтувати. У нас укладені відповідні договори з заводами-виробниками. Якщо ж прилад обліку визнано непридатним до експлуатації, лічильник дефектується і його повертають споживачу. Якщо це наша власність, то ми його списуємо. До речі, результати повірок приладів минулому році році показали, що 17% лічильників непридатні до подальшої експлуатації через зношеність лічильного механізму або значну похибку вимірювання. Окрім того, було виявлено більше 400 фактів втручань в роботу приладів обліку. Такі порушення, легко виявляють наші фахівці за характерними механічними пошкодженнями на відліковому механізмі, підробленими пломбами, відбитками тавр та ін.

Яка відповідальність передбачена законодавством за втручання у роботу приладів обліку?

При встановленні факту втручання у роботу лічильника споживачу доведеться відшкодувати збитки, завдані газопостачальному підприємству, сплатити вартість зняття-встановлення лічильника, а також придбати новий прилад обліку.

Хто має платити за повірку лічильника?

Всі роботи, пов’язані з періодичною повіркою побутового лічильника, а це й демонтаж, транспортування, повірка та монтаж, здійснюються за рахунок Оператора ГРМ (у даному випадку -ПАТ «Полтавагаз»).

Ми говоримо про планову повірку, але ж проводять і позачергові повірки лічильника газу?

Так, дійсно. Позачергова повірка лічильника може бути проведена як за бажанням споживача, так і з ініціативи газопостачального підприємства. При цьому всі витрати, пов’язані з комплексом робіт з повірки лічильника покладаються на сторону, яка є ініціатором її проведення. 

Куди слід звертатися споживачам, якщо вони виявили порушення у роботі лічильника?

Для проведення повірки вузла обліку природного газу абоненти ПАТ «Полтавагаз» можуть звертатися до сервісних центрів обслуговування населення за адресою м. Полтава, вул. Ю.Гагаріна, 1 та вул. В.Козака, 2А, або до відповідних районних відділень нашого газового господарства.

 

Прес-служба ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.