Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду січня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду січня 2018р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  21.01.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   21.01.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

86,689

 – Етан

мольний  %

6,166

 – Пропан

мольний  %

3,041

 – І-бутан

мольний  %

0,278

 – Н-бутан

мольний  %

0,597

 – Нео-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,090

 – Н-пентан

мольний  %

0,074

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,033

 – Кисень

мольний  %

0,003

 – Азот

мольний  %

1,549

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,478

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,786

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9643

40,37

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8720

36,51

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11942

50,00

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  23.01.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    24.01.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,8332

 – Етан

мольний  %

4,0037

 – Пропан

мольний  %

1,0488

 – І-бутан

мольний  %

0,1326

 – Н-бутан

мольний  %

0,1992

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0049

 – І- пентан

мольний  %

0,0544

 – Н-пентан

мольний  %

0,0436

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,0750

 – Кисень

мольний  %

0,0036

 – Азот

мольний  %

1,7148

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,8862

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,7334

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9159

38,35

 

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8267

34,61

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

           МДж/м3

11738

49,14

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  23.01.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    24.01.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,7941

 – Етан

мольний  %

3,9560

 – Пропан

мольний  %

1,0360

 – І-бутан

мольний  %

0,1342

 – Н-бутан

мольний  %

0,2000

 – Нео-пентан

мольний  %

0,0047

 – І- пентан

мольний  %

0,0524

 – Н-пентан

мольний  %

0,0416

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,0450

 – Кисень

мольний  %

0,0057

 – Азот

мольний  %

1,8526

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,8777

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,7326

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9132

38,23

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8242

34,51

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

        МДж/м3

11709

49,02

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  21.01.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    22.01.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,055

 – Етан

мольний  %

3,645

 – Пропан

мольний  %

1,152

 – І-бутан

мольний  %

0,165

 – Н-бутан

мольний  %

0,284

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І- пентан

мольний  %

0,088

 – Н-пентан

мольний  %

0,077

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,173

 – Кисень

мольний  %

0,010

 – Азот

мольний  %

3,188

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,159

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,738

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9150

38,33

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8260

34,61

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

        МДж/м3

11696

48,97

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.