Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду лютого 2019р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду лютого 2019р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  01.02.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   01.02.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

87,065

 - Етан

мольний  %

6,135

 - Пропан

мольний  %

2,838

 - І-бутан

мольний  %

0,262

 - Н-бутан

мольний  %

0,539

 - Нео-пентан

мольний  %

0,003

 - І- пентан

мольний  %

0,081

 - Н-пентан

мольний  %

0,063

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,025

 - Кисень

мольний  %

0,003

 - Азот

мольний  %

1,370

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

1,16

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,782

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8675

36,32

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

9595

40,17

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11911

49,87

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  06.02.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    07.02.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91.5476

 - Етан

мольний  %

4.1455

 - Пропан

мольний  %

1.0688

 - І-бутан

мольний  %

0.1333

 - Н-бутан

мольний  %

0.2039

 - Нео-пентан

мольний  %

0.0042

 - І- пентан

мольний  %

0.0548

 - Н-пентан

мольний  %

0.0432

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0482

 - Кисень

мольний  %

0.0031

 - Азот

мольний  %

1.7949

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0.9525

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7349

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

                          9150

38.31

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8260

34.58

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

           МДж/м3

11715

49.05

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  06.02.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    07.02.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91.5339

 - Етан

мольний  %

4.1305

 - Пропан

мольний  %

1.0711

 - І-бутан

мольний  %

0.1317

 - Н-бутан

мольний  %

0.2025

 - Нео-пентан

мольний  %

0.0043

 - І- пентан

мольний  %

0.0556

 - Н-пентан

мольний  %

0.0441

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0.0701

 - Кисень

мольний  %

0.0035

 - Азот

мольний  %

1.7777

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0.9750

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0.7356

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9156

38.34

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8265

34.60

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

        МДж/м3

11716

49.05

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  01.02.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    01.02.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

90,928

 - Етан

мольний  %

3,659

 - Пропан

мольний  %

1,183

 - І-бутан

мольний  %

0,158

 - Н-бутан

мольний  %

0,281

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,075

 - Н-пентан

мольний  %

0,063

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,169

 - Кисень

мольний  %

0,011

 - Азот

мольний  %

3,324

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,146

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,738

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9138

38,26

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8250

34,54

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

        МДж/м3

11675

48,88

Сірководень

г/м3

Не більше 0.006

Меркаптанова  сірка

г/м3

Не більше  0.02

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.