Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду лютого 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду лютого 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  21.02.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   22.02.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 86,439
 – Етан мольний  % 6,303
 – Пропан мольний  % 3,047
 – І-бутан мольний  % 0,282
 – Н-бутан мольний  % 0,589
 – Нео-пентан мольний  % 0,004
 – І- пентан мольний  % 0,101
 – Н-пентан мольний  % 0,087
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,060
 – Кисень мольний  % 0,008
 – Азот мольний  % 1,470
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,610
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,789
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9663

40,46

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8739

36,59

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11940

49,90

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

ПРОТОКОЛ

 визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  26.02.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    26.02.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,7834
 – Етан мольний  % 4,0481
 – Пропан мольний  % 1,0510
 – І-бутан мольний  % 0,1285
 – Н-бутан мольний  % 0,1930
 – Нео-пентан мольний  % 0,0041
 – І- пентан мольний  % 0,0515
 – Н-пентан мольний  % 0,0373
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0532
 – Кисень мольний  % 0,0026
 – Азот мольний  % 1,7713
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,8761
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7328
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9145

38,2948

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8254

34,5650

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11724

49,0971

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

ПРОТОКОЛ

визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  20.02.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    21.02.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,3424
 – Етан мольний  % 4,1810
 – Пропан мольний  % 1,0825
 – І-бутан мольний  % 0,1329
 – Н-бутан мольний  % 0,2030
 – Нео-пентан мольний  % 0,0054
 – І- пентан мольний  % 0,0569
 – Н-пентан мольний  % 0,0456
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0856
 – Кисень мольний  % 0,0042
 – Азот мольний  % 1,9055
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,9550
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,737
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9158

38,34

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8267

34,61

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11707

49,02

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

 

 

ПРОТОКОЛ

визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  26.02.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    26.02.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,2111
 – Етан мольний  % 3,5280
 – Пропан мольний  % 1,1079
 – І-бутан мольний  % 0,1604
 – Н-бутан мольний  % 0,2737
 – Нео-пентан мольний  % 0,0046
 – І- пентан мольний  % 0,0863
 – Н-пентан мольний  % 0,0702
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2013
 – Кисень мольний  % 0,0015
 – Азот мольний  % 3,2056
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1493
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7369\
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

                           9144

38,2906

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8255

34,5694

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11690

48,9518

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.