Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду березня 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду березня 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  04.03.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   05.03.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 86,8212
 – Етан мольний  % 6,1874
 – Пропан мольний  % 2,9613
 – І-бутан мольний  % 0,2728
 – Н-бутан мольний  % 0,5731
 – Нео-пентан мольний  % 0,0043
 – І- пентан мольний  % 0,0835
 – Н-пентан мольний  % 0,0659
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0265
 – Кисень мольний  % 0,0010
 – Азот мольний  % 1,5715
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,4313
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7832
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9623

40,2967

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8701

36,4377

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11934

49,9734

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  07.03.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    07.03.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,1371
 – Етан мольний  % 4,2986
 – Пропан мольний  % 1,0911
 – І-бутан мольний  % 0,1341
 – Н-бутан мольний  % 0,2073
 – Нео-пентан мольний  % 0,0045
 – І- пентан мольний  % 0,0562
 – Н-пентан мольний  % 0,0410
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0652
 – Кисень мольний  % 0,0025
 – Азот мольний  % 1,9914
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,9709
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7378
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9149

38,3137

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8259

34,5864

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11690

48,9526

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  06.03.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    06.03.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,6500
 – Етан мольний  % 3,5800
 – Пропан мольний  % 1,1696
 – І-бутан мольний  % 0,1674
 – Н-бутан мольний  % 0,2887
 – Нео-пентан мольний  % 0,0047
 – І- пентан мольний  % 0,0901
 – Н-пентан мольний  % 0,0743
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2080
 – Кисень мольний  % 0,0031
 – Азот мольний  % 3,6185
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1455
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7408
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9128

38,2231

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8241

34,5114

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11639

48,7394

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.