Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду березня 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за другу декаду березня 2019 р. встановлено:

– нижча теплотворна здатність – 8189 – 9243 ккал/м3

                                                                                        ( 34,2846– 38,6990 МДж/м3);

– вища теплотворна здатність – 9071– 10199 ккал/м3

                                                                                         ( 37,9789– 42,7016МДж/м3);

– вміст метану – 80,6388 – 92,7765 мольних  відсотків;

– вміст азоту- 0,7439– 3,5608 мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню – 0,1048 – 1,9527 мольних  відсотків;

– вміст кисню – 0,0012– 0,0082 мольних  відсотків;

– густина –  — 0,7240 – 0,8519 г/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.