Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду березня 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду березня 2019 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  13.03.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    14.03.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,946
 – Етан мольний  % 4,367
 – Пропан мольний  % 1,093
 – І-бутан мольний  % 0,138
 – Н-бутан мольний  % 0,218
 – Нео-пентан мольний  % 0,0058
 – І- пентан мольний  % 0,0635
 – Н-пентан мольний  % 0,0520
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1012
 – Кисень мольний  % 0,0047
 – Азот мольний  % 1,9921
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0202
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,741
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

                           9171

38,40

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8280

34,67

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11696

48,97

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  13.03.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    14.03.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,8205
 – Етан мольний  % 4,3556
 – Пропан мольний  % 1,1231
 – І-бутан мольний  % 0,1460
 – Н-бутан мольний  % 0,2376
 – Нео-пентан мольний  % 0,0064
 – І- пентан мольний  % 0,0762
 – Н-пентан мольний  % 0,0656
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,1709
 – Кисень мольний  % 0,0043
 – Азот мольний  % 1,9735
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0203
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7440
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9212

38,57

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8318

34,82

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11721

49,07

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  11.03.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    12.03.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,768
 – Етан мольний  % 3,685
 – Пропан мольний  % 1,207
 – І-бутан мольний  % 0,171
 – Н-бутан мольний  % 0,304
 – Нео-пентан мольний  % 0,005
 – І- пентан мольний  % 0,094
 – Н-пентан мольний  % 0,085
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,212
 – Кисень мольний  % 0,005
 – Азот мольний  % 3,315
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,149
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,741
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9177

38,42

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8286

34,69

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11698

48,98

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.