Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду березня 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду березня 2019р.    

  ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  28.03.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    28.03.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,0064
 – Етан мольний  % 4,3830
 – Пропан мольний  % 1,0998
 – І-бутан мольний  % 0,1375
 – Н-бутан мольний  % 0,2118
 – Нео-пентан мольний  % 0,0045
 – І- пентан мольний  % 0,0563
 – Н-пентан мольний  % 0,0412
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0599
 – Кисень мольний  % 0,0025
 – Азот мольний  % 1,9812
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0159
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7389
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9153

38,3287

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8263

34,6009

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11686

48,9367

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  28.03.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    29.03.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,7520
 – Етан мольний  % 3,6580
 – Пропан мольний  % 1,2253
 – І-бутан мольний  % 0,1736
 – Н-бутан мольний  % 0,3014
 – Нео-пентан мольний  % 0,0047
 – І- пентан мольний  % 0,0938
 – Н-пентан мольний  % 0,0787
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2052
 – Кисень мольний  % 0,0028
 – Азот мольний  % 3,3675
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1371
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7410
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9168

38,3933

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8279

34,6671

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11689

48,9497

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.