Результати перевірок параметрів якості газу за третю декаду березня 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за третю декаду березня 2019 р. встановлено:

– нижча теплотворна здатність – 8141 – 9167 ккал/м3

                                                                                        ( 34,0893 – 38,3875 МДж/м3);

– вища теплотворна здатність –  9018 – 10117ккал/м3

                                                                                         ( 37,7642 – 42,3660МДж/м3);

– вміст метану –  80,5088 – 91,2246 мольних  відсотків;

– вміст азоту-  0,6867– 3,8668 мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню –  0,1352-6,1627 мольних  відсотків;

– вміст кисню –   0,0012–  0,0059 мольних  відсотків;

– густина – 0,7369 —  0,8472 г/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.