Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду квітня 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду квітня 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  02.04.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   03.02.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 86,650
 – Етан мольний  % 6,186
 – Пропан мольний  % 2,959
 – І-бутан мольний  % 0,283
 – Н-бутан мольний  % 0,604
 – Нео-пентан мольний  % 0,004
 – І- пентан мольний  % 0,105
 – Н-пентан мольний  % 0,090
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,062
 – Кисень мольний  % 0,002
 – Азот мольний  % 1,420
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,636
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,788
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9651

40,41

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8728

36,54

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11935

49,97

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.04.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    04.04.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,991
 – Етан мольний  % 4,360
 – Пропан мольний  % 1,118
 – І-бутан мольний  % 0,139
 – Н-бутан мольний  % 0,219
 – Нео-пентан мольний  % 0,004
 – І- пентан мольний  % 0,058
 – Н-пентан мольний  % 0,045
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,060
 – Кисень мольний  % 0,004
 – Азот мольний  % 1,951
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,046
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,739
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9159

38,35

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8269

34,62

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11689

48,94

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.04.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    03.04.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,850
 – Етан мольний  % 3,621
 – Пропан мольний  % 1,171
 – І-бутан мольний  % 0,163
 – Н-бутан мольний  % 0,282
 – Нео-пентан мольний  % 0,004
 – І- пентан мольний  % 0,085
 – Н-пентан мольний  % 0,076
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,244
 – Кисень мольний  % 0,011
 – Азот мольний  % 3,345
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,148
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,741
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9165

38,37

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8275

34,65

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11688

48,94

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.