Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду квітня 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду квітня 2019 р.

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  25.04.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    25.04.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,6471
 – Етан мольний  % 4,6385
 – Пропан мольний  % 1,2457
 – І-бутан мольний  % 0,1491
 – Н-бутан мольний  % 0,2357
 – Нео-пентан мольний  % 0,0045
 – І- пентан мольний  % 0,0622
 – Н-пентан мольний  % 0,0460
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0720
 – Кисень мольний  % 0,0051
 – Азот мольний  % 1,8180
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0762
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7432
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9212

38,5774

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8318

34,8317

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11727

49,1096

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  25.04.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    26.04.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,1138
 – Етан мольний  % 3,6369
 – Пропан мольний  % 1,1330
 – І-бутан мольний  % 0,1624
 – Н-бутан мольний  % 0,2769
 – Нео-пентан мольний  % 0,0047
 – І- пентан мольний  % 0,0882
 – Н-пентан мольний  % 0,0729
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,2863
 – Кисень мольний  % 0,0014
 – Азот мольний  % 3,0722
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,1512
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7399
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9197

38,5114

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8304

34,7738

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11733

49,1344

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.