Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду травня 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду травня 2019 р.

 

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  02.05.2019

Місце  відбору  проби:   УКПГ Абазівка ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   03.05.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 86,565
 – Етан мольний  % 6,291
 – Пропан мольний  % 3,035
 – І-бутан мольний  % 0,279
 – Н-бутан мольний  % 0,597
 – Нео-пентан мольний  % 0,004
 – І- пентан мольний  % 0,099
 – Н-пентан мольний  % 0,084
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,039
 – Кисень мольний  % 0,002
 – Азот мольний  % 1,380
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,626
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,788
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9660

40,44

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8736

36,58

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11946

50,01

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                        

                                                         

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  07.05.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    08.05.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,8506
 – Етан мольний  % 4,5753
 – Пропан мольний  % 1,3009
 – І-бутан мольний  % 0,1496
 – Н-бутан мольний  % 0,2410
 – Нео-пентан мольний  % 0,0039
 – І- пентан мольний  % 0,0632
 – Н-пентан мольний  % 0,0498
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0581
 – Кисень мольний  % 0,0032
 – Азот мольний  % 1,6678
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0366
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7421
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9232

38,65

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8335

34,90

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11761

49,24

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  02.05.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    02.05.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,162
 – Етан мольний  % 3,586
 – Пропан мольний  % 1,140
 – І-бутан мольний  % 0,162
 – Н-бутан мольний  % 0,282
 – Нео-пентан мольний  % 0,005
 – І- пентан мольний  % 0,088
 – Н-пентан мольний  % 0,079
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,225
 – Кисень мольний  % 0,009
 – Азот мольний  % 3,113
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,150
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,739
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9174

38,41

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8283

34,68

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11717

49,06

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.