Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду травня 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за другу декаду травня 2019 р. встановлено:

– нижча теплотворна здатність – 8140 –8801 ккал/м3

                                                                                        ( 34,0879 – 36,8548 МДж/м3);

– вища теплотворна здатність – 9052 – 9730 ккал/м3

                                                                                         ( 37,9056 – 40,7434 МДж/м3);

– вміст метану – 86,2053 – 95,2776 мольних  відсотків;

– вміст азоту- 0,4943 – 3,6443  мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню – 0,1734 – 1,5191 мольних  відсотків;

– вміст кисню –  0,0030 – 0,0079 мольних  відсотків;

– густина –  0,7226 – 0,7935 г/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.