Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду квітня 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду квітня 2019 р.

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  15.05.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    16.05.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,7843
 – Етан мольний  % 4,6075
 – Пропан мольний  % 1,2739
 – І-бутан мольний  % 0,1474
 – Н-бутан мольний  % 0,2400
 – Нео-пентан мольний  % 0,0041
 – І- пентан мольний  % 0,0651
 – Н-пентан мольний  % 0,0541
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0738
 – Кисень мольний  % 0,0031
 – Азот мольний  % 1,6631
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,0836
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7430
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9233

34,90

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8337

49,22

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11755

49,22

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  16.05.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    16.05.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 91,109
 – Етан мольний  % 3,572
 – Пропан мольний  % 1,135
 – І-бутан мольний  % 0,164
 – Н-бутан мольний  % 0,290
 – Нео-пентан мольний  % 0,005
 – І- пентан мольний  % 0,094
 – Н-пентан мольний  % 0,086
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,361
 – Кисень мольний  % 0,003
 – Азот мольний  % 3,027
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0,154
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,743
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9231

38,65

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8336

34,90

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11758

49,23

Сірководень г/м3 Не більше 0.006
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.02
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.