Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за травень 2019 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу  за травень 2019 р.

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  28.05.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    29.05.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 88.3850
 – Етан мольний  % 6.0267
 – Пропан мольний  % 2.1376
 – І-бутан мольний  % 0.2480
 – Н-бутан мольний  % 0.4570
 – Нео-пентан мольний  % 0.0034
 – І- пентан мольний  % 0.1162
 – Н-пентан мольний  % 0.0979
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0.1193
 – Кисень мольний  % 0.0036
 – Азот мольний  % 0.7572
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1.6481
   Густина  хроматографічна кг/м3 0.7728
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9577

40.10

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8657

36.24

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11956

50.06

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  28.05.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Копили  ГПУ “Полтавагазвидобування” 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    29.05.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90.867
 – Етан мольний  % 3.664
 – Пропан мольний  % 1.167
 – І-бутан мольний  % 0.170
 – Н-бутан мольний  % 0.296
 – Нео-пентан мольний  % 0.005
 – І- пентан мольний  % 0.098
 – Н-пентан мольний  % 0.090
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0.306
 – Кисень мольний  % 0.005
 – Азот мольний  % 3.173
 – Двуокис вуглецю мольний  % 0.159
   Густина  хроматографічна кг/м3 0.743
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9214

38.58

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8320

34.84

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11733

49.12

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.