Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду червня 2019 р.

АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду червня 2019 р.

ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  03.06.2019 р.

Місце  відбору  проби:     УКПГ Абазівка ГПУ «Полтавагазвидобування»  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    04.06.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 86,1551
 – Етан мольний  % 6,4094
 – Пропан мольний  % 3,0854
 – І-бутан мольний  % 0,3106
 – Н-бутан мольний  % 0,6969
 – Нео-пентан мольний  % 0,0048
 – І- пентан мольний  % 0,1141
 – Н-пентан мольний  % 0,1077
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0636
 – Кисень мольний  % 0,0065
 – Азот мольний  % 1,4231
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,6228
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7931
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9714

40,6774

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8786

36,7936

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11971

50,1281

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

                                                         

 

  

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  04.06.2019 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1 Кременчуцьке ЛВУМГ 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».

Дата проведення аналізу:    05.06.2019

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:
 – Метан мольний  % 90,7612
 – Етан мольний  % 4,6404
 – Пропан мольний  % 1,4001
 – І-бутан мольний  % 0,1637
 – Н-бутан мольний  % 0,3058
 – Нео-пентан мольний  % 0,0037
 – І- пентан мольний  % 0,0729
 – Н-пентан мольний  % 0,0626
 – Гексани  +  вищі мольний  % 0,0938
 – Кисень мольний  % 0,0022
 – Азот мольний  % 1,3788
 – Двуокис вуглецю мольний  % 1,1148
   Густина  хроматографічна кг/м3 0,7461
   Теплота  згорання  вища ккал/м3

МДж/м3

9302

38,94

   Теплота  згорання  нижча ккал/м3

МДж/м3

8400

35,17

   Число  Воббе  вище ккал/м3

МДж/м3

11819

49,48

Сірководень г/м3 Не більше 0.02
Меркаптанова  сірка г/м3 Не більше  0.036
Механічні  домішки г/м3 відсутні
Температура точки роси ° С         –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.                                                       

 

 

 

Коментарі не дозволені.